Φορολογικές Απαλλαγές PDF Εκτύπωση E-mail

Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης: 01/09/2011

1. Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα

Έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου δαπάνης ποσού 2.400 ευρώ. Για να χορηγηθεί η έκπτωση αυτή θα πρέπει να συνυποβάλλουμε μαζί με τη δήλωση Ε1 αντίγραφο γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στο οποίο να αναγράφετε το ποσοστό αναπηρίας.

Προϋποθέσεις:

Το ποσοστό αναπηρίας να προσδιορίζεται σε άνω του 67%.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 8 παράγραφος 2 Ν. 2238/1994 ΦΕΚ 151Ά όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παράγραφο 1 του Ν. 3522/06 ΦΕΚ 276Ά.

 

2. Μείωση του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

Μείωση του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών άρθρο 29 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών Δωρεών και Γονικών Παροχών ο οποίος έχει κυρωθεί με το Ν. 2961/2001.

Προϋποθέσεις:

Οι κληρονόμοι, δωρεοδόχοι ή τα τέκνα να έχουν κατά το χρόνο θεμελίωσης της φορολογικής υποχρέωσης αναπηρία άνω του 67%.

Δικαιολογητικά:

Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή των ασφαλιστικών φορέων που να προσδιορίζουν το ποσοστό αναπηρίας σε άνω του 67%.

Θεσμικό πλαίσιο: ΦΕΚ 266'Α, Ν. 3842/2010 - ΦΕΚ 58/Α’/23.4.2010.

 

3. Απαλλαγή φόρου πρώτης κατοικίας

Απαλλαγή από το φόρο της πρώτης κατοικίας που αποκτάται από γονική παροχή.

Ν. 1828/1989 άρθρο 23 παράγραφος 6 όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 2579/1998 άρθρο 14 παράγραφος 11, Ν. 3842/2010 - ΦΕΚ 58/Α’/23.4.2010 ΠΟΛ.1101/24.6.2010.

 

4. Μείωση δημοτικών φόρων και τελών

Μείωση Δημοτικών φόρων και τελών μέχρι και 50% για άπορους δημότες, άτομα με αναπηρία και πολυτέκνων.

Δικαιολογητικά:

α)πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

β)λογαριασμός ΔΕΗ

γ)βεβαίωση σε ποια κατηγορία ανήκει ο δικαιούχος ή βιβλιάριο απορίας για τους άπορους

Θεσμικό πλαίσιο: α) Π.Δ. 410/95 Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας β) Ν. 3463/8-6-2006 άρθρο 202 παράγραφο 3.

 

Δωρεά Οργάνων

dorea organon

Κέντρo Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

ΚΕΠΑ

Γενικές Πληροφορίες  

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

HLESY LOGO1

Γενικές Πληροφορίες  

Eφημερίες Φαρμακείων

cross green pharmacy   

Eφημερίες Νοσοκομείων

cross red hospital   

© 2011 - Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος "ΗΠΑΡxω"            Το Σωματείο  |  Εγγραφή Μέλους  Στήριξε το έργο μας  Επικοινωνία  |    

Διεύθυνση γραφείου: Βερανζέρου 15, Αθήνα, 4ος όροφος
Ώρες λειτουργείας γραφείου: Δευτέρα και Πέμπτη από 17:00 έως 19:00

 

Η σελίδα μας στο facebook 

To κανάλι μας στο YouTube

Developed by Interad